Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
Zakład Aktywności Zawodowej

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Dowiedz się więcej

przewiń

Chorzowski Zakład Aktywności Zawodowej


Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Cel ten realizujemy poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

Wartością i kluczowym zadaniem Zakładu będzie prowadzenie szkoleń, rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku. ZAZ zatrudnia pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zapewniając stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych możliwości pracownika.