Akty prawne

Działamy na podstawie:
  •  Art. 29 oraz 68 c ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511);
  •  ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475)

Działamy na podstawie prawa, a naszym celem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Zatrudniamy również osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności, w tym rehabilitantów, koordynatorów, itd.. Działamy z ramienia Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym. Zatrudniamy osoby u których orzeczono niepełnosprawność związaną z narządami wzroku, jak również zaburzeniami psychicznymi. Zawarliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Śląskiego o realizacji naszych statutowych celów.