Działalność

Oferujemy formę praktyk, mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym powrót na rynek pracy. Nasi podopieczni pracują w działach: gastronomicznym, konserwacji powierzchni płaskich, jak i monterskim.

Naszym statutowym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie posiadającym drugi i trzeci stopień niepełnosprawności, w tym osób słabowidzącym lub niewidzącym i z zaburzeniami psychicznymi.

Posiadamy salę rehabilitacyjną, oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na basenie. Dbamy o przyszłość (głównie zawodową) swoich podopiecznych, oferując szkolenia.