Działalność

Oferujemy formę praktyk, mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym powrót na rynek pracy. Nasi podopieczni pracują w działach: gastronomicznym, konserwacji powierzchni płaskich, jak i monterskim.

Naszym statutowym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie posiadającym drugi i trzeci stopień niepełnosprawności, w tym osób słabowidzącym lub niewidzącym i z zaburzeniami psychicznymi.